Bước 2 : Di Chuyển Điện Thoại Sang Đây Để Quyét Mã Vào Zalo

Còn một bước quan trọng nữa...

 Lịch học và thông tin được thông báo trong NHÓM HỌC KÍN ZALO

    Vào nhóm Zalo ngay trước khi đồng hồ chỉ về số 00:00:00
Nếu bạn không vào ngay có thể sẽ không vào nhóm được nữa

Chú ý: Nếu bạn dùng máy tính, hãy mở ZALO trên điện thoại lên và quyét mã bên dưới để vào nhóm học

Bước 1: Mở Zalo Trên Điện Thoại Sau Đó Bấm Vào Chỗ Này

Nếu bạn không vào nhóm kín ZALO, bạn sẽ không học được.

.

.

.

.

Giờ

Phút

Giây

00
00
00
00

GROUP 2

GROUP 3