Bước 2 : Di Chuyển Điện Thoại Sang Đây Để Quyét Mã Vào Zalo

Còn một bước quan trọng nữa...

Lớp học diễn ra trong NHÓM HỌC KÍN ZALO

    Vào nhóm Zalo ngay trước khi đồng hồ chỉ về số 00:00:00
Nếu bạn không vào ngay có thể sẽ không vào nhóm được nữa

Chú ý: Nếu bạn dùng máy tính, hãy mở ZALO trên điện thoại lên và quyét mã bên dưới để vào nhóm học

Bước 1: Mở Zalo Trên Điện Thoại Sau Đó Bấm Vào Chỗ Này

Nếu bạn không vào nhóm kín ZALO, bạn sẽ không học được.

.

.

.

.

Giờ

Phút

Giây

00
00
00
00

GROUP 3

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ VÀO NHÓM ZALO 2 NGAY

Chú ý: Nếu không vào được NHÓM ZALO, hãy bấm nút này vài lần

NHÓM ZALO 1 ĐÃ FULL. ANH/CHỊ VÀO NHÓM ZALO 2 BÊN DƯỚI

Chú ý: Nếu không vào được NHÓM ZALO, hãy bấm nút này vài lần