FORM ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHẬN BỔ SUNG BÁO CÁO SỐ HỌC

Nam
Nữ

HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

🔥 Thông tin thu thập trong form rất quan trọng. Được sử dụng để xuất và gửi bài báo cáo số học từ team Số Học Thịnh Vượng

🔥 Form chỉ dành cho học viên K05 chưa tham gia lớp 16.5 hoặc chưa xuất bài tại lớp 16.5, không chia sẻ dưới bất kỳ hình thức nào

🔥 Mọi thông tin cơ bản: Họ và tên, ngày tháng năm sinh,... được lấy căn cứ theo CMND/CCCD

🔥 Vui lòng điền đầy đủ thông tin, kiểm tra đảm bảo thông tin chính xác 100%. Mọi thông tin sau khi gửi đi sẽ được xuất bài báo cáo và không thể sửa đổi, hãy lưu ý.

🔥  Trường hợp đăng ký sai thông tin bất kỳ trong bài báo cáo, phí xuất lại bài mới là 500.000đ/lượt. Hãy kiểm tra thông tin thật chính xác.

bấm nút này để gửi thông tin

*** Bằng cách bấm nút "HOÀN THÀNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ" bạn đã xác nhận những thông tin được điền là chính xác và không thể thay đổi. Hãy kiểm tra thông tin thật chính xác.

CHỈ ĐIỀN FORM 1 LẦN DUY NHẤT 

🔥 Họ Và Tên - Viết đúng chính tả, có dấu | vd: Nguyễn Văn A

🔥 Là địa chỉ email để nhận combo & bài báo cáo số học. Kiểm tra thật kỹ

🔥 Điền số điện khớp với số trong nội dung chuyển khoản để xác nhận

🔥 Địa chỉ chỉ điền tỉnh thành phố bạn đang sinh sống | vd: Hà Nội

🔥  Điền đúng định dạng Ngày/Tháng/Năm trên CCCD/CMND | vd: 08/02/1999

NHẬP THÔNG TIN

CẢM ƠN BẠN!

THÔNG TIN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC
GHI NHẬN THÀNH CÔNG

"KHÔNG ĐIỀN LẠI FORM TRÁNH SAI THÔNG TIN"