Còn một bước quan trọng nữa...

Lớp học diễn ra trong NHÓM HỌC KÍN ZALO

    Vào nhóm Zalo ngay trước khi đồng hồ chỉ về số 00:00:00
Nếu bạn không vào ngay có thể sẽ không vào nhóm được nữa

Chú ý: Nếu bạn dùng máy tính, hãy mở ZALO trên điện thoại lên và quyét mã bên dưới để vào nhóm học

BẤM ĐÂY VÀO NHÓM HỌC KÍN TRÊN ZALO

  Chú ý: Nếu không vào được NHÓM ZALO, hãy bấm nút này vài lần

Bước 2 : Di Chuyển Điện Thoại Sang Đây Để Quyét Mã Vào Zalo

Bước 1: Mở Zalo Trên Điện Thoại Sau Đó Bấm Vào Chỗ Này

Nếu bạn không vào nhóm kín ZALO, bạn sẽ không học được.

.

.

.

.

Giờ

Phút

Giây

00
00
00
00