DÀNH TẶNG RISING TEAM
VÉ VIP
MASTER SALE PROGRAM PLUS

QUÀ TẶNG VÉ VIP

THÀNH VIÊN RISING TEAM ĐƯỢC MỜI TỐI ĐA 3 VÉ VIP 

Gia đình Rising Team chúng ta được tặng tối đa 3 vé VIP. 

Bạn nhớ đưa link nhận vé này cho người được mời để họ nhận được thông tin lớp học và được hỗ trợ tốt nhất từ BTC.

Link tặng:

THÀNH VIÊN RISING TEAM ĐƯỢC TẶNG VÉ GENERAL 

Gia đình Rising Team chúng ta còn được tặng vé General.

Bạn nhớ đưa link nhận vé này cho người được mời để họ nhận được thông tin lớp học và được hỗ trợ tốt nhất từ BTC.

Link tặng: