ĐÓN HỌC VIÊN: 19H00 - 19H30
SỰ KIỆN DIỄN RA LÚC: 19H30 - 22H00
NGÀY 25 - 26 - 27.06.2023

THAM GIA NGAY

HOTLINE/ ZALO HỖ TRỢ:
086.7979.881 (NGỌC DIỄM)

00
00
00
00

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

NGÀY 1

ĐÃ HOÀN THÀNH

00
00
00
00

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

NGÀY 1

ĐANG DIỄN RA

00
00
00
00

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

NGÀY 3

00
00
00
00

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

NGÀY 2

ID ZOOM: 799 799 1799

PASSWORD: 123

00
00
00
00

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

NGÀY 1